Godt selskap

Godt selskap

Å reise bort er å finne hjem. Forskning viser at fellesskap og leirliv i frie omgivelser bygger sterke bånd mellom mennesker og dyrker fram både lederegenskaper og trygge liv som kristne.

«Leirliv har blitt viktigere gjennom generasjonene. Mens bare 2,5 % av de over 70 sier at leirlivet virket inn på deres trosvalg, sier nå 3 av 10 i aldersgruppen 15-29 år at leir er en utløsende faktor for trosvalget, foran både søndagsskole og konfirmasjon.»

– Social change, spiritual trends (McCrindle, 2014)

Å reise bort er å finne hjem. Å bygge de gode opplevelsene, den gode samhandlingen, de gode minnene. Der du har gode minner i vente.

Felleskap er ikke feil

Om leirliv kanskje har vært en enkel målskive for karikaturer (Sorenson, 2016), kan det jo ikke være fellesskapet i seg selv som er feil. I Bibelen finner vi også mange eksempler på at midlertidige fellesskap på reise danner gode grunnlag og sterke bånd.

Kanskje er det måten leirlivet gjennomføres på? Dr. Ashley Denton (2010) har satt opp en ”ABCDE” for kristent leirliv og nevner en rekke gode grunner til å reise bort sammen: Awareness, Belief, Community, Discipline, Examen (selvrefleksjon).

Særlig i en tid hvor så mange andre impulser slåss om vår oppmerksomhet, er det viktigere enn noen gang å reise vekk – sammen – for å kunne fokusere på det som er viktigst.

Godt selskap