Ingen dugnad uten mat

Bli Leirstedsvenn!

Jens Damsgaard, Styrelder Havglimt - Dere som på ulike måter har støttet oss, er medspillere i en kjempedugnad. Vi er takknemlige!
NMS har lansert givertjenesten "Leirstedsvenn"

«LEIRSTEDSVENN» er en fastgivertjeneneste som tilrettelegger for at barn, unge, familier og voksne skal få møte evangeliet og misjonsoppdraget på Det Norske Misjonsselskaps leirsteder.

«LEIRSTEDSVENN» gir ulike grupper fra kirker, organisasjoner, menigheter og NMSU sine barn og unge en anledning til å samles til livsforvandlende opphold på våre steder. Noen av dem som kommer har en menighetsavtale med NMS og andre har det ennå ikke. Men da kan de få det.

Som «LEIRSTEDSVENN» legger du praktisk og konkret til rette for at unge skal oppleve mestring, glede, gode opplevelser, og at tro og begeistring formidles til nye generasjoner.

Som «LEIRSTEDSVENN» gir du penger til blant annet: strøm, maling, mat, lønnsmidler, vedlikehold, senger, dyner, forsikring, renovasjon ja kort sagt det som behøves for å ta bare på mennesker og skape gode møteplasser. Gavene er et viktig supplement til det deltagere og arrangører selv betaler.

Som «LEIRSTEDSVENN» skal du være sikker på at pengene kommer fram til det stedet du har valgt.

Med vennlig hilsen Det Norske Misjonsselskaps leirsteder